Grondwerk

Hassing Rioolservice B.V. is er voor het uitvoeren van allerhande grondwerkzaamheden.
Voor het machinaal graven ten behoeve van de riolering is het verplicht een Klic-melding te doen voor de kabels en leidingen. Voor de graafwerkzaamheden moeten er eerst proefsleuven gegraven worden. Deze worden gebaseerd op de tekeningen verstrekt door nutsbedrijven.

Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met ons op!