Kunt u voor ons een leiding opzoeken, want we weten niet precies hoe deze loopt?

We kunnen deze leiding traceren met de detector. Hiermee kunnen we kijken hoe deze leiding loopt.