VCA certificatie

Objectieve toetsing en certificering

Het VCA-systeem is ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem.

De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtgevende) bedrijven. Zoals bijvoorbeeld ook in de bouw, metaal, installatie- en transportsector. Lees meer op de website van VCA.